Seznam kurzů

Základy práce s PC, Windows

› Základy práce s PC, Windows   4h 950 Kč
 • Základní pojmy ve výpočetní technice:
  • počítač, monitor, klávesnice, myš, tiskárna
  • záznamová média (CD, DVD, USB disk,...)
  • soubor, složka (adresář) – stromová struktura
 • Ovládání klávesnice a myši
 • Popis plochy Windows
 • Základní prvky okna
 • Spuštění a ukončení aplikace
 • Restartování systému
 • Základní práce se soubory

Předpoklady: Žádná předchozí zkušenost s výpočetní technikou

› Základy práce s PC, Windows II   4h 950 Kč
 • Základní pojmy:
  • soubor, složka (adresář) – stromová struktura
  • plocha, ikony, stavový řádek, tlačítko Start, okna
 • Základní prvky okna
 • Spuštění aplikace
 • Přepínání mezi aplikacemi
 • Restartování systému
 • Práce se soubory
 • Nastavení Windows
 • Práce s textem (Word)

Předpoklady: Základní zkušenost s výpočetní technikou

MS Office

› MS Word - základy MŠMT 2x4h 1800 Kč
 • Aplikace Word – základní pojmy, popis prostředí
  znak/slovo/věta/odstavec/stránka, pás karet/panel rychlý přístup/prostor pro text/stavový řádek
 • Práce se soubory
  nový/otevřít/uložit/uložit jako/naposledy otevřené, kompatibilita
 • Psaní textu, mazání
  speciální znaky na klávesnici, Zpět/Znovu
 • Pohyb v textu, označování – vybírání textu
  pohyb posuvníky/klávesami, označování myší/s Ctrl, klávesové zkratky
 • Kopírování, přesun
  tahání myší, práce se schránkou
 • Formátování
  formáty písma, odstavce a úvod do použití stylů
 • Záhlaví a zápatí, vzhled stránky a tisk
  nastavení záhlaví/zápatí a příprava do tisku (formát, orientace, okraje, ...)
 • Rekapitulace probrané látky, procvičování, opakování

Předpoklady: Základy práce s PC, běžné ovládání klávesnice, základní práce se soubory
Cíl: Naučit se používat Word správně hned od začátku tak, aby běžné úkony ani následné úpravy dokumentu nezabíraly víc času, než je nutné. Kurz je pro ty, kteří s Wordem začínají anebo s ním nemají až tolik zkušeností. Pro ty, kteří praxi mají, ale chtějí práci zefektivnit, je určen kurz "MS Word - tipy pro zefektivnění běžné práce" (zkrácená verze).

› MS Word - tipy pro zefektivnění běžné práce MŠMT, MV 4h 950 Kč
 • Aplikace Word – základní pojmy, popis prostředí
  znak/slovo/věta/odstavec/stránka, pás karet/panel rychlý přístup/prostor pro text/stavový řádek
 • Práce se soubory
  nový/otevřít/uložit/uložit jako/naposledy otevřené, kompatibilita
 • Psaní textu, mazání
  speciální znaky na klávesnici, Zpět/Znovu
 • Pohyb v textu, označování – vybírání textu
  pohyb posuvníky/klávesami, označování myší/s Ctrl, klávesové zkratky
 • Kopírování, přesun
  tahání myší, práce se schránkou
 • Formátování
  formáty písma, odstavce a úvod do použití stylů
 • Záhlaví a zápatí, vzhled stránky a tisk
  nastavení záhlaví/zápatí a příprava do tisku (formát, orientace, okraje, ...)
 • Rekapitulace probrané látky, procvičování, opakování

Předpoklady: Základní práce s Wordem, psaní a formátování textů
Cíl: Zefektivnit běžnou práci tak, aby Vám to, co používáte denně, zabíralo co nejméně času. Kurz je pro ty, kteří s Wordem běžně pracují a uvědomují si, že možná dělají každodenní úkony příliš složitě anebo nesprávně (např. bez použití stylů) a že pro efektivitu práce jsou základy nejdůležitější a bez nich nelze plně využívat pokročilejších nástrojů. Pro začátečníky je vhodnější "MS Word- základy", kde je víc času na vyzkoušení a procvičování.

› MS Word - mírně pokročilí MŠMT, MV 2x4h 1800 Kč
 • Rekapitulace témat základního kurzu - tipy pro zefektivnění práce
  výběr nejzajímavějších „vychytávek“ probíraných v základním kurzu Wordu
 • Pokročilejší formátování, styly
  formáty písma/odstavce/ohraničení a stínování/odrážky a číslování, použití stylů
 • Oddíly
  členění na oddíly za účelem odlišného formátování v rámci jednoho dokumentu, nebo odlišných záhlaví a zápatí
 • Sloupce
  rozdělení dokumentu anebo jeho části do sloupců
 • Kontrola pravopisu
 • Automatické opravy
 • Čas, symboly, pole a automatický text
  vkládání speciálních znaků, datumu a času, automatických textů a polí
 • Hledání a nahrazování
  hledání a nahrazování (i podle formátu a speciálních znaků)
 • Hypertextový odkaz
 • Obrázky, kreslení
  vložení/formátování/chování obrázků vůči textu
 • Tabulka a tabulka z Excelu
  vložení a úpravy tabulky, vložení a přizpůsobení excelovské tabulky
 • Rekapitulace probrané látky, procvičování, opakování

Předpoklady: Zvládnutí základní práce s Wordem, psaní a formátování textů a práce se soubory, v ideálním případě absolvování kurzu Word - základní.
Cíl: Umět zpracovávat i rozsáhlejší textové dokumenty a správně používat Word (s použitím stylů). Umět vkládat do dokumentu obrázky a tabulky anebo spolupracovat mezi aplikacemi (např. s Excelem). Zároveň kurz doplní základní dovednosti nutné k efektivní práci.

› MS Word - pokročilí MŠMT, MV 2x4h 1800 Kč
 • Rekapitulace témat zákl. a mírně pokr. kurzu - tipy pro zefektivnění práce
  výběr nejzajímavějších „vychytávek“ probíraných v nižších úrovních Wordu
  zopakování formátování pomocí stylů
 • Šablony
  uložení šablony dokumentu (texty, styly, makra), vytvoření nového souboru ze šablony
 • Komentáře
  revize vkládáním komentářů
 • Spolupráce ve skupině, revize
  revize zapnutím sledování změn
 • Porovnání dokumentů
  porovnání dokumentů, i když nebyly zaznamenávány změny
 • Zabezpečení dokumentu
  uzamčení dokumentu na sledované změny/komentáře/formuláře
 • Poznámky pod čarou, vysvětlivky
  poznámky a vysvětlivky u rozsáhlých dokumentů
 • Záložky
  označení míst v dokumentu pro další použití
 • Křížové odkazy
  aktualizovatelné odkazy na čísla a názvy kapitol, čísla stránek apod.
 • Zobrazení Osnova, hlavní dokument
  osnova pro pohodlné změny struktury dokumentu
  rozsáhlý dokument – více částí (vnořených dokumentů) se skládá do jednoho hlavního dokumentu
 • Hromadná korespondence, Obálky, Štítky
  vytvoření dopisů/obálek/štítků pro více adresátů z připraveného seznamu (vkládání polí – např. jméno, adresa apod.)
 • Formuláře – úvod
  vkládání formulářových prvků, uzamčení a vyplňování formuláře
 • Makra – úvod
  zabezpečení, ukázka zaznamenání makra a jeho drobná úprava
 • Rekapitulace probrané látky, procvičování, opakování

Předpoklady: Zvládnutí témat mírně pokročilého kurzu, rutinní práce s Wordem, běžné vytváření strukturovaných textů
Cíl: Zefektivnění práce s rozsáhlými textovými dokumenty, obohacení dokumentů o poznámky pod čarou, vysvětlivky, křížové odkazy apod. Dále pak rozšíření znalostí v oblasti revizí a hromadného zpracování dokumentů a nahlédnutí do tvorby formulářů a automatizace pomocí maker.

› MS Excel - základy MŠMT 2x4h 1800 Kč
 • MS Excel – základní pojmy, popis prostředí
  tabulkový procesor, sešit/tabulka/buňka/adresa, pás karet/panel rychlý přístup/pole názvů/řádek vzorců/prostor pro tabulku/stavový řádek
 • Práce se soubory
  nový/otevřít/uložit/uložit jako/naposledy otevřené, kompatibilita
 • Zadávání dat do buňky, úpravy, mazání
  speciální znaky na klávesnici, režim úprav, mazání obsahu i formátu, Zpět/Znovu
 • Pohyb v tabulce, Označování – vybírání oblasti
  pohyb posuvníky/klávesami, označování myší/se shiftem/s Ctrl, klávesové zkratky
 • Kopírování, Přesun
  tahání myší (s Ctrl, s Alt), použití schránky (Ctrl-X, Ctrl-C,Ctrl-V, Vložit jinak)
 • Tipy a usnadnění, Vyplňování řad
  zadávání dat do bloku, řady měsíců/dnů v týdnu/číselné/datumové/vlastní
 • Formátování
  formáty písma/zarovnání/výplně/ohraničení/čísla, tipy a záludnosti
 • Formátování řádků/sloupců, Vkládání a odstraňování řádků/ sloupců/ buněk
  řádky a sloupce - šířka/výška/přizpůsobit/vložit/odstranit
 • Práce s listy
  přejmenování, vkládání, odstraňování, přesun/kopírování
 • Vzorce a funkce – základy (+, -, *, /, SUMA, PRŮMĚR, MINIMUM, MAXIMUM)
 • Příprava do tisku
  záhlaví/zápatí, velikost stránky, orientace, měřítko, okraje, konce stránek, opakování názvů
 • Rekapitulace probrané látky, procvičování, opakování

Předpoklady: Základy práce s PC, běžné ovládání klávesnice, základní práce se soubory,
  >> rozřazovací dotazník
Cíl: Naučit se základní práci s Excelem tak, aby běžné úkony nezabíraly víc času, než je nutné. Kurz je pro ty, kteří s Excelem začínají anebo s ním nemají až tolik zkušeností. Pro ty, kteří praxi mají, ale chtějí práci zefektivnit, je určen kurz "MS Excel - tipy pro zefektivnění běžné práce" (zkrácená verze).

› MS Excel - tipy pro zefektivnění běžné práce MŠMT, MV 4h 950 Kč
 • MS Excel – základní pojmy, popis prostředí
  tabulkový procesor, sešit/tabulka/buňka/adresa, pás karet/panel rychlý přístup/pole názvů/řádek vzorců/prostor pro tabulku/stavový řádek
 • Práce se soubory
  nový/otevřít/uložit/uložit jako/naposledy otevřené, kompatibilita
 • Zadávání dat do buňky, úpravy, mazání
  speciální znaky na klávesnici, režim úprav, mazání obsahu i formátu, Zpět/Znovu
 • Pohyb v tabulce, Označování – vybírání oblasti
  pohyb posuvníky/klávesami, označování myší/se shiftem/s Ctrl, klávesové zkratky
 • Kopírování, Přesun
  tahání myší (s Ctrl, s Alt), použití schránky (Ctrl-X, Ctrl-C,Ctrl-V, Vložit jinak)
 • Tipy a usnadnění, Vyplňování řad
  zadávání dat do bloku, řady měsíců/dnů v týdnu/číselné/datumové/vlastní
 • Formátování
  formáty písma/zarovnání/výplně/ohraničení/čísla, tipy a záludnosti
 • Formátování řádků/sloupců, Vkládání a odstraňování řádků/ sloupců/ buněk
  řádky a sloupce - šířka/výška/přizpůsobit/vložit/odstranit
 • Práce s listy
  přejmenování, vkládání, odstraňování, přesun/kopírování
 • Vzorce a funkce – základy (+, -, *, /, SUMA, PRŮMĚR, MINIMUM, MAXIMUM)
 • Příprava do tisku
  záhlaví/zápatí, velikost stránky, orientace, měřítko, okraje, konce stránek, opakování názvů
 • Rekapitulace probrané látky, procvičování, opakování

Předpoklady: Základy práce s PC, běžné ovládání klávesnice, základní práce se soubory, určitá praxe v Excelu
  >> rozřazovací dotazník
Cíl: Zefektivnění běžné práce s Excelem, doplnění základních dovedností, které často i dlouholetým uživatelům aplikace chybí a bez nichž nelze plně využívat pokročilejších nástrojů. Ať Vám každodenní činnost zabírá co nejméně času. Kurz je pro ty, kteří s Excelem pracují, ale uvědomují si, že možná dělají běžné úkony příliš složitě a že pro efektivitu práce jsou základy nejdůležitější. Pro začátečníky je vhodnější "MS Excel - základy", kde je víc času na vyzkoušení a procvičování.

› MS Excel - mírně pokročilí MŠMT, MV 2x4h 1800 Kč
 • Rekapitulace témat základního kurzu - tipy pro zefektivnění práce
  výběr nejzajímavějších „vychytávek“ probíraných v základním kurzu Excelu
 • Pokročilejší formátování – Podmíněné a vlastní formáty
  zalamování řádků/alternativa k slučování/formát text, ..., podmíněné formátování, vlastní formáty (dmr, hms, „kg“...)
 • Vzorce a funkce
  rekapitulace základů (+, -, *, /, SUMA, PRŮMĚR, MINIMUM, MAXIMUM), pokročilejší funkce (textové, časové, KDYŽ, SVYHLEDAT, COUNTIF),
  kopírování vzorců
 • Hledání a nahrazování
 • Kontrola pravopisu, Automatické opravy
 • Grafy
  typy grafů, vložení grafu, úpravy
 • Spolupráce mezi aplikacemi
  vložení tabulky nebo grafu z Excelu do jiné aplikace
 • Ověření dat
 • Řazení dat
 • Filtry
 • Rekapitulace probrané látky, procvičování, opakování

Předpoklady: Zvládnutí základní práce s Excelem, vytváření a formátování tabulek, základní vzorce, v ideálním případě absolvování kurzu Excel - základní
  >> rozřazovací dotazník
Cíl: Zefektivnění práce s tabulkami, rozšíření znalostí v oblasti vzorců a výpočtů, tipy pro práci se seznamy (řazení, filtrování, srovnávání tabulek, doplnění údajů z jedné tabulky do druhé)

› MS Excel - pokročilí MŠMT, MV 2x4h 1800 Kč
 • Rekapitulace témat zákl. a mírně pokr. kurzu - tipy pro zefektivnění práce
  výběr nejzajímavějších „vychytávek“ probíraných v nižších úrovních Excelu
 • Zobrazení a přizpůsobení pracovní plochy, Vlastní zobrazení
  přizpůsobení prostředí Excelu, zobrazení více sešitů/listů/míst v tabulce, zoomování, příčky, vlastní zobrazení
 • Vzorce – pokročilé techniky
  výběr z pokročilejších funkcí (spojování textů, KDYŽ, SVYHLEDAT, COUNTIF),
  vnořené funkce,
  nástroje pro hledání a odstraňování chyb,
  názvy buněk a oblastí
 • Styly buněk a styly tabulky
  použití předpřipravených stylů, tvorba vlastního stylu
 • Šablony
  uložení sešitu jako šablony, vytvoření nového sešitu ze šablony
 • Import a export dat
  z txt, csv, databáze a webu, záludnosti CZ/EN prostředí (;,.)
 • Přehledy, Souhrny
  zobrazení dat s větší či menší úrovní detailů, přidání souhrnných řádků do seznamu
 • Kontingenční tabulka a graf
  analýza dat pomocí KT – vytvoření, změna souhrnů, aktualizace, kopírování, graf
 • Citlivostní analýza
  hledání řešení, scénáře, řešitel
 • Spolupráce ve skupině
  sdílení sešitu a sledování změn
 • Excel a web
  hypertextové odkazy, uložení pro web
 • Makra
  zabezpečení, ukázka zaznamenání makra a jeho drobná úprava
 • Rekapitulace probrané látky, procvičování, opakování

Předpoklady: Zvládnutí témat mírně pokročilého kurzu, rutinní práce s Excelem
  >> rozřazovací dotazník
Cíl: Zefektivnění práce s tabulkami, seznamy a rozsáhlými daty, obohacení o použití pokročilejších funkcí a technik používaných při výpočtech, předvedení analytických nástrojů Excelu a nástrojů pro spolupráci ve skupině (sdílení souborů a sledování změn). Dále pak seznámení s kontingenčními tabulkami a úvod do automatizace práce pomocí maker.

› MS Power Point - základy MŠMT 2x4h 1800 Kč
 • Aplikace Power Point – základní pojmy, popis prostředí
  prezentace/snímek/šablona
  zobrazení prezentace: normální/řazení snímků/poznámky/promítání prezentace
  pohyb v prezentaci
 • Práce se soubory
  nový/nový ze šablony nebo motivu/otevřít/uložit/uložit jako/naposledy otevřené
 • Práce se snímky
  vložení snímku daného rozložení, změna rozložení, odstraňování, kopírování a přesuny
 • Vkládání textů
  na snímcích versus v osnově, poznámky
  kontrola pravopisu, automatické opravy
 • Úprava textů
  formátování, zástupný symbol
 • Vkládání objektů na snímky
  obrázky, tabulky, tabulky z Excelu, grafy, diagramy,…
 • Principy úpravy vzhledu prezentace
  (motiv/předloha/šablona) - v základním kurzu jen ukázka proč omezit formátování vybraného textu
 • Rozhýbání prezentace
  přechody snímků, animace
 • Distribuce prezentace
  promítání, tisk, sbalení na cesty
 • Závěrečné procvičení
  tvorba prezentace s využitím všech probíraných témat

Předpoklady: Základy práce s PC, běžné ovládání klávesnice, základní práce se soubory
Cíl: Naučit se správně vytvořit Power Pointovou prezentaci (u Power Pointu si "samouk" často zafixuje nesprávné postupy). Ať Vám příprava prezentace nezabere mnoho času. Ať jsou Vaše prezentace čisté, snadno upravovatelné a připravené na případnou potřebu změny vzhledu.

› MS Power Point - pokročilí MŠMT 2x4h 1800 Kč
 • Aplikace Power Point – základní pojmy, popis prostředí
  prezentace/snímek/šablona
  zobrazení prezentace: normální/řazení snímků/poznámky/promítání prezentace
 • Práce se soubory
  nový/nový ze šablony nebo motivu/otevřít/uložit/uložit jako/naposledy otevřené
 • Práce se snímky
  vložení snímku daného rozložení, změna rozložení, odstraňování, kopírování a přesuny
 • Vkládání textů
  na snímcích versus v osnově, poznámky
 • Úprava textů
  formátování, zástupný symbol
 • Vkládání objektů na snímky
  obrázky, tabulky, tabulky z Excelu, grafy, diagramy, SmartArts…
  pozicování objektů na smínku (mřížka, zarovnání, vodítka, pravítko)
 • Úprava vzhledu prezentace
  motiv, předloha a výjimečně formátování vybraného textu
  šablony
 • Rozhýbání prezentace
  zvuky, videa,
  přechody snímků, animace,
  hypertextové odkazy a akce
 • Distribuce prezentace
  promítání, tisk, sbalení na cesty, ppsx, pdf, video…
 • Závěrečné procvičení
  tvorba prezentace s využitím všech probíraných témat

Předpoklady: Základní zkušenosti s používáním Power Pointu, alespoň částečné zvládnutí témat základního kurzu
Cíl: Naučit se efektivně a správně používat Power Point (u Power Pointu si "samouk" často zafixuje nesprávné postupy). Ať Vaše prezentace plně využívají možnosti Power Pointu a jejich vzhled lze snadno upravovat a měnit pomocí motivů, předloh a šablon.

› MS Outlook - základy - el. pošta   4h 950 Kč
 • Aplikace Outlook – základní pojmy, popis prostředí a výčet funkcí:
  • Elektronická pošta
  • Kalendář
  • Diář
  • Adresy a kontakty
 • Elektronická pošta:
  • Složky: Doručená pošta/Odeslaná pošta/Pošta k odeslání/Koncepty/Odstraněná pošta
  • Nová zpráva
  • Vložení přílohy – souboru
  • Příchod zprávy a její přečtení
  • Otevření/uložení příloh
  • Odpověď na zprávu
  • Přeposlání zprávy
  • Odstranění zprávy
  • Tisk

Předpoklady: Základy práce s PC, běžné ovládání klávesnice, základní práce se soubory

› MS Outlook - pokročilé funkce   6h 1800 Kč
 • Opakování základního kurzu, tedy základů elektronické pošty
 • Pokročilé funkce elektronické pošty
 • Kontakty a adresář
 • Kalendář
 • Úkoly
 • Deník
 • Poznámky
 • Archivace
 • Import a export dat

Předpoklady: Základní práce s PC a základní zkušenost s Outlookem jakožto poštovním klientem

› Novinky v MS Office   4h 950 Kč

Pro ty, kteří přešli nebo se chystají přejít na novější verzi Office a chtějí se rychle zorientovat v novém prostředí a ovládání aplikací Office a seznámit se s novými funkcemi. Kurz je pojat jako rozdílový, předpokládá tedy znalost předchozí verze aplikací Office.

 • Microsoft Office - aplikace kancelářského balíku
 • Novinky společné pro všechny aplikace:
  • Nové prostředí
  • Nové funkce
 • Stručný přehled novinek v jednotlivých aplikacích:
  • Word
  • Excel
  • Power Point
  • Outlook
 • Tipy na přechod mezi verzemi

Posluchači dostanou "taháky" s přehledem stávajících karet dané aplikace a soubory umožňující rychle vyhledat, kde se příkaz, který znali ze starých Office, nachází teď.

› Tematicky zaměřené 4-hodinové minikurzy MS Office   4h  
 • MS Word:
  • MS Word – efektivní práce
  • MS Word – použití stylů, rozsáhlé texty
  • MS Word – šablony a spolupráce
  • MS Word + MS Excel – hromadná korespondence
 • MS Excel:
  • MS Excel – efektivní práce
  • MS Excel – vzorce a funkce
  • MS Excel – práce se seznamy
  • MS Excel – analýzy dat a reporting
 • MS Power Point:
  • MS Power Point – příprava prezentací
  • MS Power Point – pro pokročilé – včetně úprav šablon a předloh
 • MS Outlook:
  • MS Outlook – pokročilé funkce

Osnovy minikurzů ke stažení zde

Předpoklady: Určeno pro pokročilejší uživatele, kteří danou aplikaci ovládají a chtějí zefektivnit práci ve zvolené oblasti. V případě absolvování více bloků doporučujeme dodržet uvedené pořadí.

Grafika, zpracování fotografie

› Základy práce s PC (pro DIGIFOTO)   4h 950 Kč

Základní seznámení s počítačem, jeho částmi a pojmy z oblasti výpočetní techniky. Posluchači se naučí pracovat s myší a klávesnicí, ukáže se základní práce se soubory a složkami. Pro ty, kteří se nechtějí jen naučit přesnou posloupnost na co kliknout, ale rozumět tomu co dělají. Často tyto základy schází i těm, kteří už dlouho pracují s PC a třeba i s pokročilejšími aplikacemi.

Předpoklady: Úplný laik bez zkušeností s výpočetní technikou - kurz je primárně pojat jako příprava k "Zpracování digitální fotografie I"
  >> rozřazovací dotazník

› Zpracování digitální fotografie I   4h 950 Kč

Zde se klade důraz na stažení fotek do PC a jejich uspořádání do složek či alb, základní úpravy (ořez, jas a kontrast, barevné ladění), přípravu na poslání E-mailem, popř. vystavení na web. Vše se ukazuje na aplikaci Google Picasa, která je volně ke stažení.

Předpoklady: Základní práce s PC, ovládání klávesnice, základní práce se soubory (umět vytvořit složku, přesunout/zkopírovat/smazat soubor...)
  >> rozřazovací dotazník

› Zpracování digitální fotografie II   4h 950 Kč

Tady se předpokládá, že posluchači už umí fotky stáhnout do PC a uspořádat ve složkách. v aplikaci Google Picasa ukážeme uspořádávání fotek do alb a základní funkce Picasy a pak se budeme podrobněji věnovat všem možnostem úprav, vyzkoušíme vystavení fotek na web, ukážeme jak Picasa pomáhá třídit fotky prostřednictvím nástrojů, jako jsou rozpoznávání obličejů, označování fotek popiskem či značkou místa vyfotografování, ukážeme sofistikované vyhledávání, zmíníme nastavení Picasy.

Předpoklady: Běžná práce s PC, rutinní práce se soubory (vytvořit složku, přesunout/zkopírovat/smazat soubor...), zkušenosti s nějakou aplikací pro správu fotografií nebo obrázků (umět změnit velikost, zesvětlit, oříznout, poslat e-mailem...)
  >> rozřazovací dotazník

› Adobe Photoshop I   2x7h 4200 Kč

Základní seznámení s programem Adobe Photoshop jako s aplikací umožňující zpracování fotografií na profesionální úrovni. Dozvíte se o základních úpravách obrázku, bez kterých se dnes neobejde téměř žádná profesionální fotografie (ořez, úprava jasu, kontrastu a barevného podání). Dozvíte se něco víc o barvách. Naučíte se pracovat s nástroji Photoshopu a orientovat se v prostředí aplikace. Naučíte se používat základní retušovací nástroje. Vyjasníme pojmy výběr a vrstva a použijeme je pro výraznější zásahy do fotografie.
Pozn.: Školení probíhá na počítačích posluchačů (z licenčních důvodů).

Předpoklady: Běžná práce s PC, rutinní práce se soubory (vytvořit složku, přesunout/zkopírovat/smazat soubor...), zkušenosti s nějakou aplikací pro úpravy fotografií nebo obrázků (umět změnit velikost, zesvětlit, oříznout, poslat e-mailem...)

› Základy předtiskové přípravy   4x7h 7600 Kč
 • ADOBE PHOTOSHOP
 • Standard pro zpracování a úpravy bitmapové grafiky, fotografií.
  • seznámení s prostředím, pracovní plocha, nástroje
  • barvy, barevné prostory a profily, jednotky
  • výběry
  • vrstvy a masky
  • barevné kanály
  • efekty a filtry
  • webová a tisková grafiky
 • ADOBE ILLUSTRATOR
 • Standard pro zpracování vektorové grafiky a ilustrací.
  • seznámení s prostředím, pracovní plocha, nástroje
  • kreslení základních tvarů
  • výběry a transformace objektů
  • cesty a tahy, výplně
  • zarovnávání a kombinování objektů
  • barvy, palety barev, vzorníky
  • text
  • filtry a efekty
 • ADOBE INDESIGN
 • Standard pro stránkovou montáž a předtiskovou přípravu dat
  • seznámení s prostředím, pracovní plocha, nástroje
  • základní nastavení dokumentu
  • barvy, vzorníky
  • import objektů (text, vektory, bitmapy)
  • základy typografie
  • stránky a šablony
  • předtisková příprava
 • ADOBE ACROBAT
 • Standard pro tvorbu interaktivních PDF dokumentů a kontrolu tiskových dat před tiskem.
  • seznámení s prostředím, pracovní plocha, nástroje
  • kontrola dat před tiskem.

Poznámky:

 1. U firemních kurzů je cena dle dohody.
 2. Místa konání veřejných kurzů - Trutnov, Praha. Firemní kurzy celá ČR
 3. Uvedené osnovy, časy a ceny platí pro veřejné kurzy, u firemních kurzů lze osnovu i čas plně přizpůsobit Vašim potřebám.
 4. Akreditace MŠMT a MV: pro pedagogické pracovníky a zaměstnance státní správy, kteří potřebují osvědčení o absolvování kurzu, je osnova i časová dotace závazná.
 5. Veřejné kurzy se vypisují jen při konkrétních příležitostech a akcích, uvedené ceny jsou pak ceny za osobu.
 6. Veřejný kurz se koná, sejdou-li se minimálně 3 posluchači.

         Ing. Helena Wieserová         E-mail: helena [@] netart [.] cz      Telefon: (+420) 770 144 280